Trend digital marketing 2023 di Malaysia

Dunia digital marketing telah mendapat perhatian para marketer sejak berlakunya pandemik pada tahun 2020. Impaknya masih terasa sehingga kini di mana kita dapat lihat penglibatan majoriti marketer memanfaatkan kelebihan digital marketing. Namun, tahun 2023 ekonomi dunia telah diramalkan akan mengalami kemerosotan. Atas sebab itu banyak syarikat besar seperti Twitter, HP, Netflix dan Microsoft telah mengurangkan… Continue reading Trend digital marketing 2023 di Malaysia